Sənaye Xəbərləri

Dəqiq hissələrin emalında səhvləri necə idarə etmək olar - PTCQ

2023-10-10

Dəqiq hissələrin emalı müasir istehsal sənayesinin əvəzolunmaz hissəsidir, aerokosmikdən tibbi cihazlara, avtomobil istehsalından elektron məhsullara qədər, hamısı dəqiq hissələrin emalını tələb edir. Bununla belə, emal prosesində ölçü xətaları, forma səhvləri və səth keyfiyyəti səhvləri kimi müxtəlif səhvlər səbəbindən bu səhvlərin necə idarə olunacağı emal prosesində mühüm vəzifəyə çevrilmişdir.


Birincisi, dəqiq hissələrin emalında ümumi ölçülü səhvlər dəqiq ölçmə və nəzarət vasitəsilə həll edilə bilər. Emal prosesi zamanı hissələrin ölçülərini ölçmək və ölçmə nəticələrini dizayn tələbləri ilə müqayisə etmək üçün yüksək dəqiqlikli ölçmə avadanlıqlarından istifadə olunur. Ölçü xətası icazə verilən diapazonda olarsa, səhv emal parametrlərini tənzimləməklə düzəldilə bilər; Ölçü xətası icazə verilən diapazondan artıq olarsa, hissələrin ölçülərinin tələblərə cavab verməsini təmin etmək üçün emal prosesini yenidən tənzimləmək və ya emal alətlərini dəyişdirmək lazımdır.


İkincisi, forma xətası dəqiq hissələrin emalında ümumi problemlərdən biridir. Forma xətalarına paralellik, şaqulilik, dairəvilik və silindriklik xətaları daxildir. Bu səhvləri idarə etmək üçün müvafiq emal texnikası və avadanlıqlarından istifadə etmək lazımdır. Məsələn, torna emalında real vaxtda hissələrin forma xətasını aşkar etmək üçün sensorlar istifadə edilə bilər və dəqiq emal tələblərinə nail olmaq üçün alətin mövqeyi avtomatik kompensasiya sistemi vasitəsilə tənzimlənə bilər.


Nəhayət, səth keyfiyyəti xətası dəqiq hissələrin emalında diqqət yetirilməli olan problemdir. Səth keyfiyyəti səhvlərinə pürüzlülük, hamarlıq və hamarlıqdakı səhvlər daxildir. Bu səhvləri aradan qaldırmaq üçün hissələrin səth keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün daşlama, cilalama və qumlama kimi proseslərdən istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, xüsusi tətbiq tələblərinə cavab vermək üçün hissələrin aşınma və korroziyaya davamlılığını artırmaq üçün xüsusi örtük materialları da istifadə edilə bilər.


Komponentlərin dəqiq emalında səhvlərin idarə edilməsi, dəqiq ölçmə, müvafiq emal üsulları və avadanlıqları və müvafiq emaldan sonrakı üsullar tələb edən kritik bir vəzifədir. Yalnız ciddi nəzarət və emal yolu ilə dəqiq hissələrin keyfiyyətinə və performansına zəmanət verilə bilər, müştərilərin ehtiyaclarını ödəyə bilər və müasir istehsal sənayesinin inkişafına töhfə verə bilər.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept